Banner Aktualita
HLAVNÍ_STRÁNKA Video na DVD Aktivní na Rajce.net Aktualita Plné hry - Freeware okénko Frustráta Video-slideshow klipy a jiné ke stažení Kontaktní email: levan@tiscali.cz

iDNES.cz - nejdůvěryhodnější zpravodajský portál
Televizní program 222 stanic
Google Česká republika
Vyhledání spojení - vlaky,autobusy,letadla
Skype - kdekoli na světě
Česká internetová rádia online
Čeho všeho jsme schopni
Uvízněte v síti
Největší nabídka zájezdů českých a německých CK
Letenky - rezervace online
Recenze hotelů - celý svět
Rezervace hotelů v češtině
Rychlý převod měn
Akcie online - Česká republika
Počasí
Současný Gregoriánský kalendář - Česko a jiné
Slovník - Anglie,Německo,Francie,Itálie,Španělsko,Rusko,Latina a Esperanto
Vyhledej a přehrej online - Free Music
Levné telefonování z mobilu a pevné linky
Zobrazení informací o Vaší internetové (IP) adrese

TOPlist
Předdůchod
Odejít ze zaměstnání pět let před dosažením řádného důchodového věku a navíc bez postihu na budoucí výši důchodu umožňuje novela zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. Novela zákona především umožňuje nový typ penze, tzv. "Předdůchod".
Nevyplácí se ze státního rozpočtu, na předdůchod
si musí člověk naspořit sám. Výplatu nelze přerušit nebo pozastavit, pokud se v průběhu čerpání člověk vrátí do práce. Stát platí po celou dobu čerpání předdůchodu za pojištěnce zdravotní pojištění.

Prameny: MFČR, ČSSZ, ČSÚ, iDNES.cz
Rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem.

a) Předčasný důchod:
Před dosažením důchodového věku mohou lidé již nyní požádat o předčasný starobní důchod. Do předčasné penze může jít člověk v závislosti na ročníku narození o tři nebo o pět let dříve. Nevýhodou je, že důchod zůstane trvale krácen. Penze se krátí za každých i započatých 90 kalendářních dnů dřívějšího odchodu – a to tím více, čím dříve před dovršením důchodového věku člověk o předčasnou penzi požádal. Zahájení výplaty 5 let před důchodovým věkem může podle výše důchodu znamenat jeho trvalé krácení i o 20 a více procent. Nezbytnou podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu je, aby pojištěnec ke dni přiznání této dávky měl již získánu dobu pojištění potřebnou pro nárok na řádný starobní důchod.
b) Podmínky pro odchod do předčasného důchodu:
Pojištěnec má nárok na předčasný trvale krácený starobní důchod (podle § 31 zákona o důchodovém pojištění), jestliže:
- získal potřebnou dobu pojištění (§ 29 odst. 1 nebo 3)
- a do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let, nebo až 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí či přesahuje 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let. Rovněž v případě předčasného starobního důchodu se postupně prodlužuje délka potřebné doby pojištění pro nárok na tento důchod, a to obdobně jako v případě řádného starobního důchodu (cílově po roce 2018 na 35 let – včetně náhradních dob, respektive 30 let – bez náhradních dob).
c) Předdůchod:
Novinkou, která přichází s penzijní reformou, je možnost čerpat předdůchod. Ocení ho lidé, kteří ztratí práci nedlouho před odchodem do penze. Nejdelší doba pobírání předdůchodu je pět let, nejkratší dva roky.
Předdůchod se hodí pro ty, kdo by měli problém najít novou práci a volili by předčasný důchod, což by znamenalo trvalé krácení řádné starobní penze. V případě čerpání předdůchodu se řádný důchod po dosažení penzijního věku nesnižuje. Doba pobírání předdůchodu, kdy člověk nemá žádné výdělky, se nezahrne do doby rozhodné pro výpočet průměrného příjmu, nerozředí tudíž výdělky dosažené v době, kdy předdůchodce pracoval. Nesníží se tak osobní vyměřovací základ, ze kterého se při výpočtu penze vychází.
Ženy a muži jsou si rovni. Možnost požádat o předdůchod má každý, komu chybí nejvíce pět let do vzniku nároku na starobní důchod. Nezáleží přitom na tom, zda je to žena s dětmi, či bez, pět let se odečítá všem od stejného věku podle tabulek platných pro muže daného ročníku narození. Přestože nejkratší doba vyplácení předdůchodu je stanovena na dva roky, lze jej začít pobírat například i rok před řádnou penzí. Dávka však bude vyplácena dva roky. Půjde pak o roční souběh vyplácení řádné penze a předdůchodu. Přerušit nebo ukončit vyplácení předdůchodu předčasně není možné, rozhodnutí o výplatě této dávky je nevratné.
d) Kde se vezmou na předdůchod peníze?
Najdete je na svém účtu u penzijního fondu, konkrétně u nově zaváděného doplňkového penzijního připojištění (takzvaný III. pilíř).
Aby se člověk mohl o předdůchod ucházet, musí mít předem našetřeno nejméně třicet procent platné průměrné mzdy (ta je nyní 24 514 korun), tedy 7 354 korun, a to v neklesající výši pro každý měsíc trvání předdůchodu.
U dvouletého předdůchodu je to asi 176 500 korun, pokud by ho zájemce chtěl pobírat pět let, musí mít na účtu
442 000 korun. Počítají se vklady účastníka i zaměstnavatele, předdůchod mohou čerpat i živnostníci.
Potřebné peníze však nemusíte mít jen na účtu u penzijního fondu – lze je doplnit dalšími, třeba ze spořicího účtu, termínovaného vkladu, odstupného či vložit z domácích zásob.
e) Podmínky čerpání předdůchodu:
Záhada, jak lze o předdůchod požádat hned v lednu 2013 a splnit přitom povinné podmínky, když se ještě doplňkové penzijní spoření ani nerozběhlo, má řešení. Je potřeba ukončit smlouvu u starého penzijního fondu a přejít i s penězi do doplňkového penzijního spoření. Počítá se přitom i doba spoření do "starého penzijního fondu", celkem to musí být alespoň pět let.

1. Mít nejméně pět let spoření u penzijního fondu (III. pilíř).
2. Mít pět a méně let do odchodu do řádné penze (podle tabulek pro muže).
3. Našetřeno je třeba mít 30 procent průměrné mzdy na každý měsíc čerpání předdůchodu – nejméně 176 500 korun pro dvouletý předdůchod, 442 000 korun pro pětiletý.
4. Čerpání předdůchodu nelze předčasně ukončit ani přerušit, minimální doba vyplácení dávky je dva roky, výplata může skončit nejdříve tři roky před stanoveným důchodovým věkem.
5. Při předdůchodu lze neomezeně pracovat a vydělávat.

f) Otázky a pochybnosti:
Výplata předdůchodu bude rozvržena tak, aby skončila nejdříve dosažením věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.
Současný zákon umožňoval výplatu penzí včetně jednorázového vyrovnání v 60 letech. Současná novela toto mění a rozlišuje. Předdůchody i „obyčejné“ penze mají podmínku, že nárok na ně vznikne až dosažením věku účastníka, který je o pět let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění, tzv. důchodový věk [MPSV]. Jednorázové vyrovnání je k dispozici až/již v důchodovém věku [MPSV, MF].
V současné době odchází do starobního důchodu např. ženy ročníku 1955 s 5 a více dětmi (57 let 4 měsíce).
Tedy přechodem na DPS si budou moci vybrat jednorázové vyrovnání hned v lednu 2013 ve věku 57 let.
Muži 1954 (62 let 6 měsíců) odchází do důchodu za 5 let, tj. v lednu 2013 si budou moci vybrat DPS ve formě pravidelné penze. Tito účastníci si polepší novelou.
Ale DPS bylo především cíleno pro mladé, že? Takže muž ročník 1995, čerstvě plnoletý, si založí DPS. Důchodový věk je pro něj 70 let. Jednorázově vybrat své dobrovolně uložené peníze bude moci v 70 letech, v roce 2065.
V 65 letech si bude moci vybrat pravidelně vyplácený předdůchod a do svých 70 let nebude „již“ muset platit zdravotní pojištění nebo si bude moci vybrat „obyčejnou“ penzi.
Co znamená toto další prodloužení, kdy se ke svým penězům dostane tento mladý jinoch?
60 let se muži ročníku 1995 dožijí s 78% pravděpodobností (ČSÚ UT1995M [2] Lx[3]), věku 65 let s 68%,
věku 70 s 56%. Tedy o 20 procentních bodů méně pravděpodobně si peníze z DPS neužije on, ale dědicové.
A dědicové, pokud účastník nesplnil podmínky pro výplatu penze či jednorázového vyrovnání, nezískají státní podporu.
Posunout možnost výplaty jednorázového vyrovnání na důchodový věk a penzi 5 let před tímto datem je výrazně omezující. Zvláště přihlédneme-li k úmrtnostním tabulkám a k tomu, že na konci jsou nám výnosy zdaněny 15 %. Tato daň bude dosahovat desítek až stovek tisíc korun.
Vyplatí se za těchto podmínek vstoupit nově do III. pilíře?